• slide
 • ORTHOmagazine

 • Het wordt gewoon niet onderzocht! – HPV [1]

  2008 – artikel ORTHOmagazine (PDF) – Baarmoederhalskanker méér dan HPV


   

  München, een dag in 1854. Opeens krijgt een portier van het stadstheater enorme diarree en hevige krampen tijdens het controleren van de kaartjes van het chique publiek. Enige dagen later sterft hij. De cholera blijkt zich weer te hebben aangediend en eist in de daaropvolgende maanden drieduizend slachtoffers. 

  Prof. Max von Pettenkofer ontsnapt ternauwernood aan de ziekte. Wetenschapper als hij is verwerpt hij de algemene opvatting dat het de straf van God is en gaat op onderzoek uit. Hij stelt vast dat waar de hygiëne in de stad het slechtst is, het aantal slachtoffers het hoogst is.

  De burgemeester laat zich door hem overtuigen en begonnen wordt met grootscheepse hygiënische maatregelen, waaronder een ordentelijke afvoer van afval en uitwerpselen en de bouw van een 35 km lange drinkwatervoorziening.

  [vervolg onder …]


  In de loop der jaren is er onderzoek geweest naar factoren die van invloed zijn op het HPV-virus. In het oog springend zijn tekorten (foliumzuur, antioxidanten), de anticonceptiepil en roken.

  Enkele abstracts van onderzoeken zijn te vinden in de digitale ORTHObibliotheek.

  Opvallend is dat veel onderzoek dateert van de jaren negentig.

  1992 – Foliumzuursuppletie en cervicale dysplasie

  1992 – Bètacaroteen-tekort bij cervixaandoeningen

  1992 – Bètacaroteen tegen de (verdere) ontwikkeling van cervixcarcinoom

  1992 – Voedinggewoonten als risicofactor voor baarmoederhalskanker

  1993 – Baarmoederhalskanker, foliumzuur, vitamine C en carotenoïden

  1994 – Baarmoederhalskanker en ijzer in de voeding 

  1994 – Lage antioxidantstatus bij cervixkanker

  1995 – Preventie van cervicale dysplasie m.b.v. antioxidanten

  1995 – Antioxidantstatus en kanker

  1996 – Bètacaroteentherapie cervixaandoeningen

  1999 – Anticonceptiepil en roken stimuleren ontstaan baarmoederkanker 

  2007 – Foliumzuur verlaagt risico baarmoederhalskanker

  2008 – artikel ORTHOmagazine (PDF) – Baarmoederhalskanker méér dan HPV

  2015 – Selenium: preventief bij baarmoederhalskanker

  2015 – artikel ORTHOmagazine (PDF)Orthomoleculaire behandeling van bijwerkingen HPV-vaccinatie – zie hiervoor nieuwsbrief die 1 juli, 2019 verschijnt.


  [… vervolg van boven]

  Sindsdien doen de tyfus en cholera zich nog maar nauwelijks voor in de Zuid-Duitse stad. Hiermee verwerft de hygiënist en chemicus von Pettenkofer eeuwige roem. Hij wordt verheven in de adelstand en hij wordt ereburger van de stad München.

  Dit citaat uit een column van Gert Schuitemaker (2006) laat zien wat het antwoord is op het advies van de Gezondheidsraad om jongens en meisjes tegen HPV te vaccineren:

  verhoog de weerstand! Pettenkofer deed het met hygiëne; tegenwoordig is VOEDING de zwakke schakel. In geval van HPV laat onderzoek zien dat de B-vitamine foliumzuur (de anticonceptie-pil ‘rooft’ foliumzuur!) belangrijk is, maar zeer waarschijnlijk ook antioxidanten; daarom meer groente en fruit.

  “De Gezondheidsraad wil dat de HPV-vaccinatie ook voor jongens wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Meisjes en jongens zouden de vaccinatie tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt rond hun negende jaar moeten krijgen.”(NOS; 19 juni 2019).

  Het artikel uit ORTHOmagazine (nr.6, 2008) laat zien dat toentertijd vaccineren ook al omstreden was. Prof. Huub Schellekens (medische biotechnologie) omschreef in het tv-programma Zembla de voorgenomen opname in het RVP van het HPV-vaccin als een ‘experiment’.

  2008 – artikel ORTHOmagazine (PDF)Lees hier het artikel


 • ORTHOmagazine